2014. december 23., kedd

Boldog, békés Karácsonyt!

2014. december 17., szerda

Adventi blogturné - 18. nap - A diadalszekér


„Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt a csodát másutt kell keresni, másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kívánságokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következő háromszázhatvanöt napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek. Csak ezek... Ez a karácsony csodája.”

Te vajon hiszel a karácsony csodájában? Hiszel a zöld fenyő varázsában?

Mi, a Blogturné Klub tagjai minden kétséget kizáróan hiszünk benne! S hogy bebizonyítsuk Nektek is, hogy létezik, egy rendhagyó, karácsonyváró turnézásra invitálunk Benneteket!

Tarts velünk advent első napjától egészen karácsony napjáig és láthatod: a csoda bizony létezik. Hiszen a könyvek életre kelnek, a szereplők megelevenednek, az elképzelhetetlennek vélt találkozások és kívánságok beteljesednek!

Mától kezdve minden nap megismerhettek egy történetet a Blogturné Klub tagjainak – és néhány igazán nagyszerű kedves vendégünknek – a tolmácsolásában, melyből kiderül, hogy az idei turnés könyvek szereplői miként készülnek a karácsonyra, hogyan várják az ünnepet, és vajon ők maguk hisznek-e a csodában.

Ha ügyes vagy, és rájössz, hogy melyik történet melyik szereplőt rejti, Téged is megérinthet a karácsony csodája, hiszen megnyerheted a fa alatt becsomagolt ajándékok egyikét!

S hogy mit is rejtenek ezek a csomagok? Ez maradjon meglepetés! Elvégre a karácsony a meglepetések ideje!


Ráadásul ma is egy igazán különleges meglepetéssel készültünk nektek, hiszen a mai történetünk is egészen különleges. Ugyanis ezt a történetet - a kocsihajtó vagy diadalszekér tarot kártyához társítva - nem mi, a Blogturné Klub tagjai írtuk, hanem egy igen kedves meglepetés vendégünk. Hogy kicsoda? 
Ha kitaláljátok a szereplőt, akiről a mai jelenet szól, az íróját is egészen biztosan megfejtitek!

Jó szórakozást!December 17. - Még 7 nap Karácsonyig

– Micsoda szenzáció! Nézzenek ki, kedves hallgatóim! Mit nézzenek ki?! Menjenek ki, és csodálják meg, micsoda gyönyörű hófehérbe öltözött a Nagy Tölgy! Hófehér! Mit hófehér!...
Cs kivágódott a ház ajtaján. Sziv. szavai még ott visszhangoztak a fülében, de kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogysem a Tölgyrádió sztárriporterén mérgelődjön.
– Hogy felejthettem el! – dühöngött, miközben elindult a kocsija felé. – A legjobb barátaimról van szó!
Botorkálva ért a Delorenhez. Lesöpörte az ajtóról és a szélvédőről a havat, beült, majd beindította a kocsit.
– Gyerünk már! – a bivalyerős motor felbőgött, Cs pedig gázt adott.
Semmi.
A motor bőgött, a kerekek kapartak, komoly hóförgeteg kavarodott az autó köré, de a Deloren úgy állt a ház mögötti úton, akár a cövek.
A cincér csodálkozva leállította a motort, majd kidugta a fejét az ajtó résén.
– Ezt nem hiszem el – suttogta. A látvány elképesztő volt. Véges végig, ameddig a szem ellátott vastag hótakaróba öltöztek az ágak. Hiába seperték a vesszőutcák lakói a házuk előtti részt, hiába dobálták a mélybe apró lapátjaikkal a havat, mintha hozzá se kezdtek volna. A hó máris betemetett mindent.
– Ilyen nincs – nézte elkeseredve a Kéregsztráda felé vezető utat. Illetve a havat, ami alatt valahol a mélyben ott lapult az út.

Még Karácsony előtt két héttel megígérte Fá.-nak, hogy ő veszi meg a vacsorához valókat, hogy illendően megvendégelhessék Ká-t, Ap-t és Kev-t – a legjobb barátaikat – és erre ő elfelejtette!
Kop, kop, kop!
Ijedten összerezzent. Valaki megzörgette a kocsi szélvédőjének üvegét.
– Hét Cs! – Jóbarátja, Ká állt vigyorogva a Deloren előtt. Bepárásodott szemüvegben, fején jókora hókupaccal.
– Hát te? – A cincér csodálkozva nézte. Kora délután volt, a vacsora még messze, éppen indulna – persze ha tudna –, és erre...  De aztán észbe kapott. – Ne fagyoskodj, gyere, ülj be! – mondta, azzal kitárta a kocsi ajtaját.
– Hú! – mondta a kukac, miután beült –, nincs meleg, mi, Cs?
– Hát nincs – felelte amaz, és valamiért haragudni kezdett Ká-ra. Mintha legalábbis miatta nem tudna  vásárolni menni.
– Gondoltam, sétálok egyet – folytatta a Tölgy vájára, és zavartan mosolygott. – Aztán megláttalak, és... –Elhallgatott, szégyellősen oldalra nézett, majd megköszörülte a torkát. – Már ha nem zavarok.
Cs arra gondolt, hogy de, igenis zavar. Neki dolga van! A barátainak! És akkor Ká idejön, és zavar!
Épp válaszolni akart, amikor váratlanul kinyílt a hátsó ajtó, léghuzat támadt, alig leheletnyi, aztán gyorsan be is csukódott, majd hátulról megszólalt egy finom, halk hang.
- Sziasztok.
Kev. volt az.
– De örülök nektek – pihegett mosolyogva, és megigazította nyaka köré tekert hatalmas sálját. – Gondoltam, sétálok, az idő gyönyörű...
– A Tölgy útjai kifogástalanok – bólogatott Cs, és úgy érezte a düh szép lassan végigkúszik az egész testében. Mintha már a hó nem is az ég áldása, hanem a barátai által ráküldött pusztító átok lett volna. A direkt elé gördített akadály, hogy nehogy meg tudja venni a vacsorához valókat. Úgy tűnt, csupán egyedül Ap-ban volt meg a jó érzék, hogy...
Ebben a pillanatban óriási döndülés hallatszott, majd megrázkódott a Deloren.
– Ez meg mi volt? – kérdezte a rémülettől elhaló hangon Kev.
– Talán egy hókupac esett a kocsira – felelte bizonytalanul Ká.
Bang!
A kocsi újra megrázkódott. A jobb oldalon elsötétedtek az ablakok, majd valaki feltépte a Deloren ajtaját, és a fogvacogtató hideg betöltötte az utasteret.
– Ap! – Ká. örömittas hangja azonnal megértette velük, mi történt.
– Bocsánat – dörögte az óriási termetű autószerelő, majd begyömöszölte magát Kev. mellé. – Ha nem zavarok, akkor beülök ide mellétek. Még jó, hogy előbb nekiestem a kocsinak, különben sose veszlek észre titeket.
– Tényleg nagyszerű! – örvendezett Kev. – Micsoda véletlen!
– Hát igen – bólintott Ap., és zavartan mosolygott. – Gondoltam, sétálok egyet, mert olyan...
–...szép az idő – vágott közbe Cs, és végképp elborultan markolta a Deloren kormányát. Méghogy sétálni?! Zavarni! Hát nem értik, hogy neki VACSORÁT KELL VENNIE?!
Úgy érezte, mindjárt felrobban. Nem elég, hogy pár lépésre tőle, ott várja türelmetlenül Fá a fényes ablakok mögött, nem elég, hogy haragudni fog rá, amiért elfelejtette a vásárlást, még a barátai is feltartják, és miattuk nem tud... Végül nem bírta tovább:
– Miért nem sétáltok akkor?! Karácsony van, az este még messze van, nincs jobb dolgotok?!
Szavait követően óriási csönd támadt. Ká., Ap. és Kev. csak ült a bepárásodott ablakok mögött, a Deloren szűk utasterében, majd egyszerre megmozdultak mind a hárman.
– tulajdonképpen de… – dörögte a szentjánosbogár.– Végül is én is – mondta bizonytalanul Kev.
– Én pedig – kezdte Ká, végül kibökte – szintén...
Azzal mind a hárman egyszerre nyitották ki az ajtót, szálltak ki a hóesésbe, Cs pedig egyedül maradt a kocsit újra átjáró hideg levegővel.
– Na végre – morogta, majd letörölte a szélvédőt, és elkeseredetten bámulta a kavargó ítéletidőt.

Talán öt perc is eltelhetett ebben a nagy némaságban. Nézte a szakadó hóesést, markolta a kormányt, és egyre inkább úgy érezte, ebben a hóviharban csupán egyetlen jó hely létezik, mégpedig a ház legmelegebb sarka, és itt bizony nemhogy vásárolni nem fog, de örül, ha visszatalál a házhoz, és... Hirtelen belényilallt valami. Oldalra hajolt, letörölte a párát az ablakról, és kinézett. A kinti ítéletidőtől azonban az orráig sem látott.
A felismerés most már teljes bensőjét kitöltötte.
Hiszen a vacsorát... éppen miattuk, nekik... és akkor...

– Mekkora ökör vagyok! – kiáltotta hirtelen, majd kivágódott a kocsiból, bele a hóviharba, és botorkálva útnak indult. – Ká! Ap! Kev! - ordította. – Hol vagytok?
De nem felelt rá senki.
Hirtelen megcsúszott a jeges vesszőutcán, földre esett, és úgy maradt. Megérdemli. Legjobb, ha itt marad, és megfagy. Akkor nem csinál többé ilyen hülyeséget...
– Meg fogsz fázni.
A hang a feje fölül jött. Cs-t azonnal melegség járta át. Felpillantott, Ap volt az.
– Add a kezed – hallotta Ká. hangját a másik oldaláról, majd egyszer csak Kev. arca tűnt fel a látómezejében.
– Én is megcsúsztam itt – bólogatott megértőn a színészpók, majd rámosolygott a cincérre.
Cs már vigyorgott. Hálásan, és kicsit szégyenkezve is. Végül belekapaszkodott a felé nyújtott baráti jobbokba, taplra ugrott, és átölelte Ap-ékat.
– Barátaim!... –Gyertek, menjünk!

Dülöngélve, nevetgélve indultak el. A kavargó hóesésen át már látszottak a fénylő ablakok, amelyek mögött Fá. várta őket, és tudták: pompás este elé néznek, bármi is lesz a vacsora. Éppen úgy, mint máskor, amikor nem volt karácsony.

/A megfejtendő személy: CS/


Nyereményjáték

Minden könyv felér egy apró varázslattal. Megszínesítik a szürke hétköznapjainkat, kalandokkal, veszélyekkel és izgalmakkal teli világokba kalauzolnak el bennünket. És mi is állhatna közelebb a varázslathoz, mint a mágia?

Idén mertünk egy nagyot álmodni és kilépni a hagyományok keretei közül. Ezúttal nem a szokványos adventi naptár nyitogatásával készültünk Nektek. Ó, nem.

Mostani turnénk során a Tarot kártyát, és azon belül is a Nagy Arkánum lapjait hívtuk segítségül. 2014-es, turnés olvasmányaink karaktereit úgy válogattuk össze, hogy valamilyen tulajdonságuk, tettük vagy habitusuk alapján megfeleljenek az eredeti 22 + általunk kitalált két kártyalapnak.Nincs más dolgod, mint elolvasni az állomásokon található ünnepi novellákat, és kitalálni, mely karakterre gondoltunk. Az illető nevét beírva a rafflecopter doboz megfelelő sorába máris lehetőséged nyílik arra, hogy tiéd legyen valamelyik varázslatos nyeremény, amit a Blogturné Klub öt angyalkája (MFKata, Kelly, Fummie, Roni és Andie) ajánlott fel. S ha netalántán az összes vendég kilétét eltalálod, akkor huszonnégyszeres esélyre teszel szert!

Az igazán szemfülesek pedig extra meglepetésekre is bukkanhatnak olvasás közben! Hogy mi lehet az? Karácsony napján eláruljuk. Annyi azonban biztos, hogy érdemes velünk tartanotok. Rajta hát!

(Szeretnénk megjegyezni, hogy nem kell kapkodni. Nyugodtan gondoljatok át alaposan minden karaktert. Figyeljetek az apró jelekre, utalásokra. Direkt írunk mindegyikükről olyan tulajdonságokat, amelyekből rá lehet jönni a személyükre, így ha valami érdekes szokásuk vagy hóbortjuk van, azt tekintsétek nyomnak!)
a Rafflecopter giveaway

2014. december 16., kedd

Adventi blogturné - 17. nap - A bolond


„Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt a csodát másutt kell keresni, másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kívánságokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következő háromszázhatvanöt napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek. Csak ezek... Ez a karácsony csodája.”


Te vajon hiszel a karácsony csodájában? Hiszel a zöld fenyő varázsában?

Mi, a Blogturné Klub tagjai minden kétséget kizáróan hiszünk benne! S hogy bebizonyítsuk Nektek is, hogy létezik, egy rendhagyó, karácsonyváró turnézásra invitálunk Benneteket!

Tarts velünk advent első napjától egészen karácsony napjáig és láthatod: a csoda bizony létezik. Hiszen a könyvek életre kelnek, a szereplők megelevenednek, az elképzelhetetlennek vélt találkozások és kívánságok beteljesednek!

Mától kezdve minden nap megismerhettek egy történetet a Blogturné Klub tagjainak – és néhány igazán nagyszerű kedves vendégünknek – a tolmácsolásában, melyből kiderül, hogy az idei turnés könyvek szereplői miként készülnek a karácsonyra, hogyan várják az ünnepet, és vajon ők maguk hisznek-e a csodában.

Ha ügyes vagy, és rájössz, hogy melyik történet melyik szereplőt rejti, Téged is megérinthet a karácsony csodája, hiszen megnyerheted a fa alatt becsomagolt ajándékok egyikét!

S hogy mit is rejtenek ezek a csomagok? Ez maradjon meglepetés! Elvégre a karácsony a meglepetések ideje!


Ráadásul ma egy igazán különleges meglepetéssel készültünk nektek, hiszen a mai történetünk egészen különleges. Nemcsak a sztorija miatt, hanem azért is, mert ezt a történetet nem mi, a Blogturné Klub tagjai írtuk, hanem egy igen kedves meglepetés vendégünk. Hogy kicsoda? 
Ha kitaláljátok a szereplőt, akiről a mai jelenet szól, az íróját is egészen biztosan megfejtitek!

Jó szórakozást!December 16. - Még 8 nap Karácsonyig

Sötétedéskor bementek a városba. Esti vadászat. Minden csupa csoda, minden merő kaland. Néha gazdag zsákmányt sikerült szerezniük, máskor csak kergették őket. Persze most minden nehezebb lesz, elvégre ma ő a gyerekőr.
A kislányt a nyakába vette, hogy gyorsabban tudjanak haladni. Az utcai lámpák fényében az árnyékuk a havon mókás formájúra nyúlt. Egy óriási test egy gyerek fejével.

Átvágtak a Clyde parkon, fellépcsőztek a sétáló utca macskakövéig. Ott lekuporodott egy sarkon, ahol a szél fagyos ujjai nem bántották őket annyira. Az óriás kitette az üres konzervdobozt maga elé, lekuporodott, az ölébe vette a kislányt, és várta, hogy a kéregetés meghozza a gyümölcsét.
Valahol a forradásos homloka alatt, agya zavaros fertályán mintha azt mondta volna valaki, hogy a kislánnyal az ölében dőlni kellene a pénznek. Nem tudta biztosan. A gondolatok olyan zavarosak voltak, megfoghatatlanok.

A sétány üres volt. Üresebb, mint valaha. Egy teremtett lélek sem járt az üzletsoron. Az óriás nem értette miért. A távoli ablakokban színes égők fényei látszottak, a kéményekből füst szállt.

Létezik, hogy mindenki otthon maradt? Hogy tehetik? Ki fog aprót adni? Ki fogja a rendőröket hívni?

A kislány leugrott a térdéről, és az egyik kirakathoz rohant. Az üveg mögött térképek, képek pálmafákról napsütésről. Utaztató iroda. Vagy valami ilyesmi néven emlegették a többiek. Az óriás jól ismerte a kirakatot, a képeket, de az elé állított zöld fa, villódzó égőkkel valami új volt.

A kislány a kirakatot csapkodta. Tenyere koszfoltot hagyott az üvegen.
-          Cukorok – mondta.
-          Cu…Kucorog – próbálta utánozni az óriás, de nem igazán birkózott meg a szóval.
–         Cukor – mondta újra a lány kissé türelmetlenebbül, mintha kettejük közt most ő lenne a fáradt felnőtt, az óriás pedig az együgyű gyerek.

Az órás csavargó végre megértette mit akart.
Ököllel ütötte be az üveget. Olyan könnyű volt, mintha vékony jégréteget szakított volna át. Benyúlt a szilánkok közt, és letépte a fáról a színes cukrokat.

A gyerek segített kicsomagolni, mert az ő vaskos fagyott ujjai nem bírtak a papírral. Mindketten befaltak egy-egy darabot. Csokoládébevonat alatta valami rózsaszín valamivel.
– Cukor – sikerült végre megbirkózni az óriásnak a szóval. Örömében lelkesen ugrálni kezdett, a sétányon felverte a porhavat.

A gyerek először kerek szemmel bámulta a megtermett ugráló férfit, majd nevetni kezdett.
A bolt riasztója üvöltött a fejük felett, de ők ketten csokoládés szájukkal igyekeztek túlkacagni az egészet.
/A megfejtendő személy az óriás!/


Nyereményjáték

Minden könyv felér egy apró varázslattal. Megszínesítik a szürke hétköznapjainkat, kalandokkal, veszélyekkel és izgalmakkal teli világokba kalauzolnak el bennünket. És mi is állhatna közelebb a varázslathoz, mint a mágia?

Idén mertünk egy nagyot álmodni és kilépni a hagyományok keretei közül. Ezúttal nem a szokványos adventi naptár nyitogatásával készültünk Nektek. Ó, nem.

Mostani turnénk során a Tarot kártyát, és azon belül is a Nagy Arkánum lapjait hívtuk segítségül. 2014-es, turnés olvasmányaink karaktereit úgy válogattuk össze, hogy valamilyen tulajdonságuk, tettük vagy habitusuk alapján megfeleljenek az eredeti 22 + általunk kitalált két kártyalapnak.Nincs más dolgod, mint elolvasni az állomásokon található ünnepi novellákat, és kitalálni, mely karakterre gondoltunk. Az illető nevét beírva a rafflecopter doboz megfelelő sorába máris lehetőséged nyílik arra, hogy tiéd legyen valamelyik varázslatos nyeremény, amit a Blogturné Klub öt angyalkája (MFKata, Kelly, Fummie, Roni és Andie) ajánlott fel. S ha netalántán az összes vendég kilétét eltalálod, akkor huszonnégyszeres esélyre teszel szert!

Az igazán szemfülesek pedig extra meglepetésekre is bukkanhatnak olvasás közben! Hogy mi lehet az? Karácsony napján eláruljuk. Annyi azonban biztos, hogy érdemes velünk tartanotok. Rajta hát!

(Szeretnénk megjegyezni, hogy nem kell kapkodni. Nyugodtan gondoljatok át alaposan minden karaktert. Figyeljetek az apró jelekre, utalásokra. Direkt írunk mindegyikükről olyan tulajdonságokat, amelyekből rá lehet jönni a személyükre, így ha valami érdekes szokásuk vagy hóbortjuk van, azt tekintsétek nyomnak!)

a Rafflecopter giveaway

2014. december 10., szerda

Libba Bray: A látók


A látás nagyon meggyőző dolog. Tudjuk és hisszük, hogy amit látunk, az a valóság, az mindaz, ami történik körülöttünk, velünk, az mindaz, ami igaz. Eszünkbe sem jut ezt megkérdőjelezni.
Kivéve, ha az, amit látunk, az nem velünk történik meg, azt nem a szemünkkel, sokkal inkább a fejünkkel látjuk, valaki más szemén át.

Evie O’neill pontosan tudja, mit jelent ez. De Te vajon kíváncsi vagy-e rá? Kíváncsi vagy rá, hogy hogyan lehet ezt a képességet felhasználni? Miként lehet vele megtalálni akár egy gyilkost is?

Ha igen, mindenképpen tarts velünk december 10-20-ig Libba Bray új könyvének miniturnéján, ahol sok mindenre választ kaphatsz a könyvvel kapcsolatban! Megnézheted a regény magyar feliratos trailerét, olvashatsz a 20-as évek divatjáról, megismerheted a karaktereket, és részt vehetsz egy izgalmas és titokzatos játékban is, melynek fődíja nem más, mint A látók egy példánya!


Libba Bray: A látók

1947284_4.jpgKiadó: KÖNYVMOLYKÉPZŐ KIADÓ
Oldalszám:
Borító: KARTONÁLT
Fordította: Benedek Dorottya
ISBN: 9789633739310 


Fülszöveg:
Hiszel abban, hogy szellemek, démonok és Látók élnek közöttünk?
Evie O'Neillt elküldik unalmas szülővárosából és New York forgalmas utcáira száműzik - amitől ő ma-xo-lú-te el van ragadtatva. 1926-ot írunk. New York nyüzsög az illegális italmérésektől, a Ziegfield lányoktól és a szemtelen zsebtolvajoktól. Az egyetlen bökkenő, hogy Evie-nek a nagybátyjánál kell laknia, aki az okkult tudományok megszállottja.
Evie attól tart, hogy Will bácsi felfedi majd legsötétebb titkát: természetfeletti képességét, ami eddig csak bajba sodorta. Ám amikor a rendőrség egy meggyilkolt lányra bukkan, akinek a testére egy titokzatos szimbólumot véstek és Willt a helyszínre hívják, Evie rájön, hogy képessége segíthet elkapni egy sorozatgyilkost.
Ahogy Evie fejest ugrik a gyilkossal való macska-egér játékba, újabb történetek bontakoznak ki a sosem alvó városban. Egy Memphis nevű fiatalember életét a rémálmok irányítják. Theta, a táncosnő múltja elől menekül. Egy diák, Jericho pedig megdöbbentő titkot rejteget. És mindannyiuktól függetlenül valami sötét és gonosz felébredt...


A könyvről:

A hit és vele együtt a vallás mindig, minden időben és minden kultúrában jelen volt az emberiség életében és történelmében. Ez adja a reményt, a vigaszt, bizonyos esetekben azt mondhatjuk, hogy az élet értelmét.

Ám számos példát tudunk arra vonatkozóan is mondani, amikor a vallás túllépett önmagán, és éppen az ellen fordult, amiért eredetileg küzdenie kellett volna: gonosszá, vakká vált, és mindenféle gaztettet a hit mögé bújva követett el. 

Számos ilyen szektát, mozgalmat és egyesülést hozhatnánk fel példaként, valahogy úgy, ahogy Libba Bray a Testvériség csoportját említi A látók című könyvében.

A látók főhősnője Evie O'neill. Egy 17 éves, bohém, élni szerető, jókedvű fiatal lány, aki nagyon élvezi, ha a társaság középpontjában díszeleghet - mindezt az 1920-as évek Amerikájában.

Néha azonban nem annyira egyszerű a figyelem központjába kerülni, így aztán Evie ilyenkor beveti az adú-ászát: abbéli képességét, hogy egy tárgyat megérintve belelát a tárgy gazdájának emlékeibe. Könnyelműsége azonban időről-időre bajba sodorja, s végül szülei New Yorkba küldik nagybátyjához, Willhez, aki egy különös, érdekes múzeumot vezet.

Evie beveti magát a nagyváros életébe, új ismeretségeket köt, s közben - szinte akaratlanul - belekeveredik egy rejtélyes gyilkosság-sorozatba, amelyet egy vallási gyülekezet nézeteit követve hajtanak végre sorozatosan. Ki lehet a kegyetlen gyilkos, mi készülődik a városban, mit akar elérni a gonosz? Olvassátok el!

Libba Bray regénye igen monumentális mű. Nem csak terjedelme miatt gondolom ezt, hanem azért is, mert egy igen széles témát ölel át, komplikált és igen összetett karakterekkel, kisebb epizódokkal, történetekkel melyek egy összefogó, nagyobb egész apró mozzanatait jelentik csupán. Csakúgy, mint maga ez az első kötet is. 

Van ugyan saját története, saját izgalmas kerete, nyomozás, menekülés, akciók, amelynek végül születik is megoldása, mégis tudjuk, hogy ez csupán a kezdete volt valami nagy és hatalmas dolognak, ami még csak ezután fog kibontakozni.

A könyv tökéletes és igen átfogó képet ad a 20-as évek Amerikájáról, a szesztilalom, a jazz, a korabeli viselet, zenék és táncrevük világáról.

Igen vizuális és részletes ez a megjelenítés, szinte látjuk, amint életre kelnek a fejünkben alkotott képkockák, a zsúfolásig teli, titkos lokálok, és tolldíszes, bubifrizurás lányok.

Számos olyan érdekességre is felhívja a figyelmünket az írónő, aminek talán még jelentősége sincs, mégis felkapjuk rá a fejünket és örülünk, hogy most már ezt is tudjuk. Ti például tudtátok, hogy a régi jelzőlámpákat egy rendőr irányította, aki fent ült a kereszteződésben egy tornyon? 

A mulatozás és a zajos, vidám élet mögött azonban megismerünk egy igen rejtélyes és misztikus, sőt egyenesen kísérteties másik világot is: egy fanatikus, kegyetlen vallási irányzatot, és azok háttértörténetét, egyenesen az életre kelt gonoszt. Egy gyilkost, aki sorban szedi áldozatát, egy ősi legenda útmutatóját követve.

Ez a krimibe csapó szál igen izgalmas és érdekes vonulatot ad a történetnek, lapról lapra rakjuk össze a kirakós darabkáit, miközben végig körbevesz minket egyfajta rémisztő, hátborzongató légkör, mely a természetfeletti jelenlétéből, és annak ismeretlenségéből fakad. Ezt a már-már horrorisztikus képet fokozzák azok a látomások és jövendölések, melyeket egy-egy szereplő által megismerünk, és azok a fejezetek, melyek a gyilkos ténykedését mutatják egyfajta vörös ködbe burkolva. Ennek már csak megkoronázása az az ijesztő gyermekdal, mely minden alkalommal felcsendül a gyilkosságok idején, baljósan, borzongatóan.

Közben felsejlik egy-két kisebb történet, némi szerelmi szál, vagy inkább szerelmi szálak, mozgalmak, saját történetek. Én leginkább Jericho meséjét szerettem, amelyben fellelhető a steampunk elemei közül néhány, mindenesetre nagyon érdekes és titokzatos ez a kis részlete a könyvnek, melyről - úgy sejtem - az elkövetkezendő részekben sokkal többet megtudhatunk majd.

Összességében véve azt gondolom, hogy Libba Bray könyve nem egyszerűen egy fantasy, legalább annyira történelmi regény, krimi és családregény. Számos érdekességet és izgalmat rejt minden sora, karakterei sziporkázók, egyediek, hangulata kísérteties és félelmetes.

Ne rémisszen meg Titeket az oldalak sokasága, észre sem veszitek, már el is fogytak a lapok!A karakterek

Evie O'neill
Történetünk 17 éves hősnője, aki szereti úgy élni az életét, ahogy az neki tetszik, akkor is, ha ezt sokak kifogásolják. Ám mikor belekeveredik egy kisebb fajta botrányba, szülei nagybátyjához küldik New Yorkba, hogy elkerülje a szóbeszédeket.
Szereti mindenbe beleütni az orrát, mindent tudni és mindehol ott lenni, ahol történik valami. Így keveredik bele maga is a Pentagram-gyilkosságokba, ahol látói képességeit felhasználhatja arra, hogy a nyomozás segítségére legyen.


Memphis Campbell
17 éves lottódíler.
Nagyon sikkesen néz ki elegáns ünneplő ruháiban, de igazából inkább csendes fajta, aki leginkább a temető csendjében szeret ülni, és verseket írogatni. Mindent megtenne szeretett öccséért, Isaiah-ért, aki különleges fiú.

A fiúnak meglehetősen nehéz az élete New York Harlem részén, nehéz boldogulni. Memphist mégsem ez, hanem visszatérő rémálma tartja rettegésben: egy poros út a kukoricaföldek között, amin egy férfi közelít vicces kalapban...

Sam Lloyd
Evie-vel a new yorki Penn Station vasútállomáson találkozik, igen kalandos körülmények között. Igazi sármőr, lyukat beszél az emberek hasába, miközben cselesen elemeli a tárcájukat.
Alapvetően mégis okos, intelligens fiatalember.


Jericho Jones
Ne hagyd, hogy megtévesszen a mérete - ez a Góliát sokkal okosabb, mint Dávid! Will bácsi személyi asszisztense, a Libabőr múzeum második legfontosabb embere. 
Mikor Willt megkérik, hogy segítsen kézre keríteni a Pentargam-gyilkos, Will mindent megtesz, hogy a segítségére legyen, ezzel is igyekezve elkerülni saját sötét múltját.
Evie meglehetősen közel kerül hozzá, pedig tudja, hogy legjobb barátnője, Mabel fülig szerelmes belé...

Mabel Rose
Mikor Evie megtudja, hogy New Yorkba költöztetik, a leginkább azért örül, hogy legjobb barátnője, Mabel Rose közelében lehet. 
Nem véletlenül. Mabel ugyanis kedves, visszahúzódó, önzetlen, és hát, mondhatni igazi "szürke kisegér", aki mellett Evie ragyoghat. Ám Evie elhatározza, hogy megmenti "Mabesie"-t, és vadító dívát farag belőle. Csakhogy ez nem is olyan egyszerű...Theta Knight
Theta egy valódi Ziegfeld lány, ami New Yorkban nagy dolognak számít! Ziegfeld show-i ugyanis híresek, divatosak, és csak a legmenőbb körök látogatják. A show fellépői közé bekerülni pedig nem egyszerű és nem könnyű!
Ám Thetát nem kápráztatják el a selyempizsamák és a csillogó díszletek: Theta valami többet, valami igazit keres.
És ekkor, egy végzetes éjszakán becsöppen azéletébe egy különös alak Harlemből, akivel közösek az álmaik, akivel közösek a beszédtémáik. És Theta élete egycsapásra megváltozik.


Nyereményjáték

Evie és társai lépten nyomon egy furcsa könyv furcsa jóslataiba botlanak, melyeket követve a sorozatgyilkos sorra szedi áldozatait.

Mi ugyan nem tervezzük, hogy áldozatokat hagyunk magunk után, ám a mi tarsolyunkban is van néhány “jóslat”, melyek segítségével igyekszünk hozzátok eljuttatni némi információt a turnéban részt vevő blogokról, bejegyzésük tartalmáról, szereplőkhöz fűződő viszonyáról.

Minden blogállomáson talátok egy furcsa jóslatot. Találjátok ki, melyik részt vevő blogról szól a versike, illetve azt, hogy milyen információt közöl veletek, vagyis mi a jóslat!
(a jóslat vonatkozhat arra, hogy az említett blog milyen érdekességet közölt/fog közölni a könyvről, ki volt a blogger kedvenc szereplője stb.)

Fejtsétek meg a jóslatot, és szerezzétek meg a Könyvmolyképző Kiadó által felajánlott nyereménykönyvet!

Az 1. jóslat (melyik blogról szól - és mit jósol?)
Mikor a könyv oldalai elfogynak, várod, hogy jöjjön a happy end.
ám a sorok megnyugvást nem hoznak, s epedve várod folytatását a mítosznak.
E helyen is erről szól minden történet, melyről íme e jóslat szól:
Mozgó képek sora forog e helyütt,
mely a könyv eseményeit taglalja mindenütt.
Idegenül hangzik, nem hallik közben magyar szó,
ám az írás alatta mégis futtatható.
Egycsapásra érthető lesz a fáma,
s megtudjuk miről szól az írónő irománya.

a Rafflecopter giveaway


Részt vevő blogok:
12/10. Roni Olvas
12/15. Deszy Könyvajánlója
12/20. Függővég

Template by:
Free Blog Templates