2014. november 17., hétfő

Guus Kuijer: Minden dolgok könyve


Minden kisgyermek tudja, hogy vannak dolgok, amiről nem lehet beszélni. Így aztán, hogy mégiscsak kiadhassák magukból, leírják azokat. 

Így tesz Thomas is, s ezáltal megszületik a Minden dolgok könyve. Szeretnéd tudni, mi áll benne? Tarts velünk november 17-21-ig a könyv exkluzív blogturnéján és megtudhatod!

Sőt egy virtuális felolvasóestre is meghívunk Titeket, ahol - ha ügyes vagy - megnyerheted a Kolibri Kiadó által felajánlott könyvpéldányok egyikét!


Guus Kuijer: Minden dolgok könyve

Oldalak száma: 128 oldal
Borító: FÜLES, KARTONÁLT
ISBN: 9786155450112
Megjelenés: 2014. november 19.

Fülszöveg:
Guus Kuijer holland gyermek- és ifjúsági író. Gyermekkorában nem rajongott az iskoláért, így maga sem gondolta volna, hogy tanítóként dolgozik majd. 1975-ben megjelent első, gyerekeknek szóló könyvét több mint harminc nagy sikerű ifjúsági regény követte. 
Kuijer népszerűségének titka, hogy éppolyan komolysággal és nyíltsággal fordul fiatalabb olvasóihoz, mintha felnőtteknek írna: nem kerüli el a kényes témákat, aktuális társadalmi kérdéseket, hanem ezeken keresztül elfogadásra és megértésre tanít.
Könyveiben fontos szerep jut a képzeletnek, a valódival egyenértékű fantáziavilágnak, valamint az erős személyiséggel rendelkező női szereplőknek, aki nem rejtik véka alá a véleményüket fontos társadalmi ügyekben.
Munkásságáért 2012-ben megkapta az Astrid Lindgren-emlékdíjat, a világ legjelentősebb gyermek- és ifjúsági irodalmi díját. 

Nézd csak, a Thomas! szólalt meg egy hang Thomas fejében. A szemhéja mögötti sötétben megpillantotta Jézust: hosszú, fehér ruhát viselt, amely lobogott a szélben. Hogy vagy, kisbarátom? kérdezte Jézus. 
Jól felelte Thomas. 
Csak jól, vagy irtó jól? kérdezte Jézus. 
Csak jól válaszolta Thomas , de
Nem merte folytatni. 
Ne félj, cimbora biztatta Jézus. Nekem nyugodtan elmondhatod! Nem árulom el senkinek. Becsszó. Jézus Urunk beleköpött a jobb tenyerébe, és esküre emelte két ujját. 
Nem szabadna vernie a mamát nyögte ki Thomas. Érezte, hogy könnyek gyűlnek a szemébe, de nem akart sírni. 
Kinek nem szabadna vernie a mamát? kérdezte Jézus. 
Tudod jól, kire gondolok! felelte Thomas dühösen. 
Káposzta a fejem mondta Jézus. 
De fura, gondolta Thomas: nagyapa szokta mondani, hogy káposzta a fejem, mástól még sosem hallotta. 
Úgy értem folytatta Jézus , hogy én nem tudok semmit. 
Hát papára, ki másra! kiáltotta Thomas. 
Jézus nem válaszolt, de az arcán látszott, hogy alaposan megijedt. És szomorú is, meg mérges. 
Szent Isten! fakadt ki az Úr. Hát apukádnál elmentek hazulról?
Egész héten olyan forróság volt, hogy a csatornákban trópusi halak úszkáltak. Thomas a saját szemével látta őket. Mexikói kardfarkú halak voltak. Azért tudta ilyen biztosan, mert otthon, az akváriumában neki is voltak mexikói kardfarkúi. Jópofa kis halak, viccesen táncolnak a vízben, amikor szerelmesek. 
A Leánylíceum közelében látta őket, ahová Margot is járt. Hason feküdt a fűben a Reijnier Vinkeles-rakparton, és látta, ahogy elúsznak előtte. Tízesével-tizenötösével. Hazafelé menet arra gondolt, vajon hisznek-e majd neki, ha elmeséli. Összefutott Elizával, aki már tizenhat éves volt. Egy osztályba járt Margottal, és a közelükben lakott. Bőrből készült műlába volt, ami úgy nyikorgott, mint egy vadonatúj cipő.

A könyvről:
Egy kisgyermek számára minden dolog különös jelentőséggel bír. Azok a dolgok is, amit mi talán banálisnak és jelentéktelennek tekintenénk, amire nem is fordítanánk figyelmet. Ami számunkra a legkevésbé sem fontos.
Ám egy gyermek mindent másképp lát, mindent másképp él meg, mint egy felnőtt. Intenzívebben, nyomatékosabban, jelentőségteljesen, teljes odaadással. 

Akárcsak Thomas, a Minden dolgok könyvének ifjú főhőse.

Hollandiában járunk, valamikor a második világháború után az 50-es években. Thomas igen vallásos édesapjával, édesanyjával és nővérével él egy holland társasházban, és minden vele történő dolgot lejegyez a füzetébe, amit a Minden dolgok könyvének nevezett el. 
Bár a családfő minden este a Bibliát olvassa a gyermekeinek okulásul, mégis sokszor megesik, hogy veréssel bünteti a feleségét vagy a fiát a "bűneikért". Thomas sokszor beszélget magában Jézussal ilyenkor, titkos levelet ír iskolatársának, a mozgássérült kislánynak, és egy furcsa barátra lel a boszorkánynak nevezett szomszéd néniben.
Lassan kezd az élete fordulatot venni, és úgy érzi, egyre közelebb kerül a valódi céljához: ahhoz, hogy boldog legyen.
Guus Kujier könyve elsősorban gyermekkönyv, ám úgy gondolom, jóval többet, jóval mélyebbet ad annál az olvasása, hogy erre korlátozzuk. Ez a könyv egy MINDENKInek szóló könyv. Gyermekeknek, fiataloknak, időseknek, szülőknek és egyedülállóknak. Mondanivalója mindenki számára fontos igazságokat rejt, bölcsességet - egy gyermek varázslatos gondolatain keresztül elénk tárva. Olyan könyv, amit nemcsak öröm, de ajánlatos is elolvasni.

Ha be akarnám kategorizálni a Minden dolgok könyvét, azt mondanám, hogy elsősorban mágikus-realista könyv. Az a fajta történet, ami minden szálával kötődik a való világhoz, főhőse azonban egy kilencéves kisfiú, akinek határtalan fantáziája miatt a varázslat és a mágia elmaradhatatlanul jelen van minden oldalán. Ártatlanul, megmosolyogtatón, szívet tépőn.

Thomas felnőtt korában azt gondolja magáról, hogy tiszteletlen gyerek volt. Ám én úgy vélem, a gyermeki fantázia sohasem lehet tiszteletlen. Thomas sem az. Csupán teljesen másképp látja a dolgokat, mint mi, felnőttek. Amit nem ért, azt elképzeli, amit nem tud, azt megpróbálja maga kitalálni. Így lesz aztán Jézus alakja az ő fel-felbukkanó jóbarátja, apja Bibliából idézett példázatai pedig kipróbálandó kísérletek. 
Ez bűbájos, humoros, romlatlan hangot ad a történetnek, lágyítva, elfeledtetve egy pillanatra a regény egyébként nagyon is fontos és mély témáját: a családon belüli erőszakot és az álszentséget.

Thomas apja ugyanis - bár nagyon vallásos - a Bibliát és a hitet úgy formálja, hogy az neki megfeleljen. A vallást használja eszközként a büntetésre, a nevelésre, a fenyítésre - nem látva azt, hogy ezzel éppen ellentmond a hittételeknek.  Nem riad vissza a veréstől, a lelki bántalmazástól - mígnem a család meg nem elégeli és ellent nem mond neki. 
Kemény téma ez, s nem is igazán szokás róla beszélni. Guus Kujier azonban bátran és magabiztosan megteszi, nem bírálóan, de mégis elítelve, tanító jelleggel, példázatosan. A család összefogása, együttműködése, egymás iránti szeretete megható és szívet tépő egyszerre, ragyogó példája az anyai és testvéri szeretetnek.

Nagyok okos megoldás Kujier részéről a gyermekkönyvek ajánlójának finom beleszövése a történetbe, hiszen ezzel nemcsak  olvasásra ajánlja a kis olvasóknak ezeket a klasszikusnak számító regényeket, de azzal, hogy szinte tiltottá avanzsálja őket, még érdekfeszítőbbé és figyelemre méltóbbá teszi azokat a szemünkben. A felolvasóest és az olvasókör ötlete pedig egyszerűen fenomenális!

A könyv nyelvezete egyszerű, de választékos és rendkívül igényes, Thomas életkorához alkalmazkodva fiatalos és könnyen olvasható. A fordítói munka példás - különös tekintettel a versidézetekre -, a szerkesztésmód pedig a gyermeki igényeknek tökéletesen megfelel.

Összességében véve a Minden dolgok könyve egy rendkívül bájos, szívet melengető könyv. Az a fajta történet, ami mindenkihez más hangon szól, ami mindenkinek más dolgot nyújt. Ami mindenkinek mást jelent. Olvassátok!

Karakterek:
Amikor egy olyan könyvet olvasunk, ami egy más korba repít minket, akkor törvényszerű, hogy a karakterei, a stílusa és a nyelvezete is ahhoz a korhoz alkalmazkodjon.
Nincs ez másképp a Minden dolgok könyvével sem.

Thomas egy igen illedelmes kisfiú, aki törekszik arra, hogy megfeleljen apja szigorú szabályainak és elvárásainak, ám gyermek voltát nem tudja megtagadni - szerencsére. Nem tiszteletlen, nem rossz fiú ő, csak rendkívül kíváncsi és érdeklődő. Gondolatai tiszták, szépek és ártatlanok, Jézussal váltott párbeszédei hihetetlenül fantáziadúsak - és számomra a legmeghatóbb részei a történetnek. 
Nővére, Margot naivsága, tettetett együgyüsége váratlanul csap át megható szeretetté, mikor védelmébe veszi a családot, amikor megmutatja valódi arcát és erejét. Tiszteltem, becsültem őt ezért.

Csakúgy, mint az anyát, aki végül képes talpra állni és szembemenni a férjével, és kiharcolni okosan, taktikusan a maga igazát.

A szomszéd néni a barátság, a bölcsesség szimbóluma számomra, aki nemcsak védelmezi, de óvatosan irányítgatja is Thomast, próbálja ráterelni a jó útra. 

És az Apa... Ő az egyik legbonyolultabb, legösszetettebb alakja a könyvnek. Meggyőződésem, hogy ő igazából nem rossz, csupán tévútra lépett. Érezni a belső vívódásait, a dilemmáit. Igazából szenved, és menekülni próbál a saját fogságából - remélem, sikerül neki.

Borító:
A Minden dolgok könyvét sok helyen, sok országban kiadták már - a legkülönbözőbb borítótervekkel. 
A Kolibri Kiadó borítója egy meglehetősen egyszerű, de annál sokatmondóbb képpel jelent meg, kicsit szimbolikusan, kicsit metaforikusan, ám mindenképpen elegánsan.
Az egyiptomi tíz csapás

Mózes és Áron Isten sugallatára visszatért Egyiptomba, és a fáraó elé járulnak, hogy engedje meg az izraeliták kivonulását a pusztába, Jahvénak áldozatot bemutatni. A fáraó elutasítja a kérést és súlyos robotterhekkel sújtja a népet. 
Mivel a fáraó vonakodik Izrael kivonulásához hozzájárulni, Isten 10 csapással bünteti Egyiptom népét. 
Ezek:
1. vérré változtak a folyóvizek, elpusztultak a halak 
2. békák lepték el Egyiptomot 
3. tetvek 
4. vadállatok (vagy: kártékony rovarok) 
5. dögvész az állatok között 
6. fekélyek borították az emberek testét 
7. jégeső verte el a termés nagyját 
8. sáskahad 
9. háromnapos sötétség
10. meghalt minden elsőszülött egyiptomi, ember, állat

A mai kutatók arra következtetnek, hogy a tíz csapás valóban megtörténhetett.


Nyereményjáték

Voltatok már Olvasóklubban? Vagy felolvasóesten? Mi most meghívunk egyre, ide, közénk - ahogy azt Thomas is tette az ismerőseivel. 

Hallgassuk meg együtt Thomas felolvasóestjének zenéit és az általa olvasott könyvek rövid ismertetőit! Ha felismerted őket, írd be a rafflecopter doboz megfelelő kérdéséhez, hogy melyik blogon mit találtál (szerzőre és címre vagyunk kíváncsiak!).

A helyesen válaszolók közül kisorsoljuk a Kolibri Kiadó által felajánlott könyv 3 példányát!

Jó szórakozást!

Figyelem! A kiadó csak magyarországi címre postáz! Amennyiben a nyertes 72 órán belül nem válaszol a sorsolás után kiküldött értesítő emailre, úgy új nyertest sorsolunk!

Íme az első mű: 

“Először hazamentem, leültem az ablakpárkányra, s kinéztem az utcára, abban reménykedve, hogy hátha ott lenn a sarkon épp most fordul be a Mese, amelyet kerestem. Ha történetesen befordult volna, akkor leintek neki, és azt mondom: ugyan kérem, ugorjon már fel egy percre, meg szeretném magát írni.

De a Mese csak nem jött, én meg fáztam. Ezért dühösen becsuktam az ablakot, és ötvenháromszor körülszaladtam az asztalt. De ez sem segített.”


Részt vevő blogok:
11.17. Roni Olvas

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Template by:
Free Blog Templates